• BIP

Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwo Komponentu Powietrznego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zadania
Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwo Komponentu Powietrznego jest organem dowodzenia szczebla operacyjno-taktycznego. Podlega bezpośrednio Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych. Jednocześnie, w ramach realizacji szkolenia lotniczego, współpracuje z Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, a w szczególności z Inspektorem Sił Powietrznych, który wydziela siły i środki do dyżurów bojowych w polskiej przestrzeni powietrznej.
COP - DKP posiada kompetencje do dowodzenia i kierowania aktywnymi środkami walki oraz planowania i organizowania działań bojowych dla podporządkowanych operacyjnie jednostek lotniczych, przeciwlotniczych i radiotechnicznych.


W czasie pokoju COP - DKP zapewnia ciągłość dowodzenia siłami wydzielonymi przez Siły Powietrzne poprzez m.in.:
 • dowodzenia lotnictwem i obroną powietrzną;
 • nadzorowanie procesu szkolenia i bieżącej działalności wojsk;
 • nadzorowanie systemu alarmowania i powiadamiania;
 • monitorowanie sytuacji meteorologicznej i skażeń;
 • prowadzenie treningów oraz sprawdzanie systemu wykrywania i identyfikacji obiektów powietrznych;
 • prowadzenie akcji poszukiwawczo - ratowniczych w FIR Warszawa.

W systemie Obrony Powietrznej NATO (NATINAMDS) COP - DKP:
 • nadzoruje dyżurne siły i środki;
 • kieruje realizacją misji Air Policing w polskiej przestrzeni powietrznej;
 • odpowiada za tworzenie, jakość i dystrybucję zintegrowanej informacji o sytuacji powietrznej.
  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwo Komponentu Powietrznego
Kajakowa 8
02-800 Warszawa
tel. 261828200
fax. 261828214

  
 • BIP
Jednostki Podporządkowane