• BIP

Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwo Komponentu Powietrznego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kierownictwo

 

 

DOWÓDCA

 

CENTRUM OPERACJI POWIETRZNYCH - DOWÓDCA KOMPONENTU POWIETRZNEGO

 

 

gen.dyw.pil. Ireneusz STARZYŃSKI

Gen. dyw. pil. Ireneusz Starzyński dęblińską „Szkołę Orląt” ukończył w 1992 roku. Po promocji został skierowany do 40. pułku lotnictwa myśliwsko-bombowego w Świdwinie na stanowisko pilota klucza lotniczego, a w 1993 roku objął obowiązki starszego pilota. Po ukończeniu w 1996 r. Wojskowego Kursu Doskonalenia Oficerów dla dowódców i szefów służb pododdziałów lotniczych lotnictwa myśliwsko-bombowego, objął obowiązki Dowódcy klucza lotniczego. Następnie awansował na stanowisko Zastępcy Dowódcy eskadry 40. pułku lotnictwa myśliwsko-bombowego.

W latach 2000-2002 był słuchaczem Akademii Obrony Narodowej na Wydziale Lotnictwa i Obrony Powietrznej - studia wyższe na kierunku dowódczo – sztabowym w zakresie dowodzenia wojskami. Po jej ukończeniu objął stanowisko Szefa Sztabu 8. eskadry lotnictwa taktycznego (8 elt.) w Mirosławcu. W latach 2004-2005 podwyższył swoje kwalifikacje w AON w ramach studiów podyplomowych, a po ich ukończeniu objął stanowisko Zastępcy Dowódcy, a w 2006 r. został Dowódcą 8. elt  w Mirosławcu. W latach 2007-2008 w AON na wydziale Strategiczno-Obronnym ukończył studia podyplomowe w zakresie operacyjno-strategicznym. Następstwem wzorowej służby na stanowisku Dowódcy 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego (od 2008 do 2015 r.) w Świdwinie było skierowanie na studia zagraniczne. W latach 2015-2016 był słuchaczem Akademii Wojennej Sił Powietrznych USA – Air War College, Maxwell Air Force Base USA w ramach podyplomowych studiów polityki obronnej. Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 listopada 2016 roku od 11.01.2017 r. został wyznaczony  na stanowisko Dowódcy 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego. Natomiast nominację na pierwszy stopień generalski Prezydent RP Andrzej Duda w Pałacu Prezydenckim wręczył Dowódcy 1. SLT 10.11.2018 r. Nominację na generała dywizji otrzymał 14 sierpnia 2020 roku.

 

 Gen. dyw. pil. Ireneusz Starzyński jest pilotem instruktorem klasy mistrzowskiej, z nalotem ponad 2100 godzin. Wyszkolił kilka pokoleń pilotów samolotu Su-22. Brał czynny udział w wielu ćwiczeniach krajowych i zagranicznych.

 

 

 


ZASTĘPCA

 

DOWÓDCY CENTRUM OPERACJI POWIETRZNYCH - DOWÓDCY KOMPONENTU POWIETRZNEGO

 

gen.bryg.pil.dr Piotr KRAWCZYK

 

Gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk urodził się 1 grudnia 1969 roku w Stoczku Łukowskim. Jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej oraz Akademii Obrony Narodowej, gdzie ukończył studia magisterskie oraz studia podyplomowe w zakresie pedagogiki. W 2004 roku na Wydziale Lotnictwa i Obrony Powietrznej Akademii Obrony Narodowej uzyskał stopień doktora nauk wojskowych. Po ukończeniu szkoły oficerskiej w 1992 roku generał Piotr Krawczyk pełnił służbę w 11 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego na stanowiskach: pilota, dowódcy klucza oraz zastępcy dowódcy eskadry. W 2000 roku został wyznaczony na stanowisko asystenta w Akademii Obrony Narodowej, a następnie adiunkta w zespole pracowników naukowo-dydaktycznych.

 

W latach 2008–2011 pełnił służbę na stanowisku starszego specjalisty w Dowództwie Sił Powietrznych. W 2011 roku został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy grupy – dowódcy eskadry w 36 Specjalnym Pułku Lotnictwa Transportowego im. Obrońców Warszawy, a następnie starszego specjalisty w Dowództwie Sił Powietrznych. W 2014 roku został wyznaczony na stanowisko starszego specjalisty, a w 2015 roku na stanowisko szefa oddziału w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Od 1 lipca 2016 roku pełnił funkcję Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Po ponad czterech latach kierowania Szkołą Orląt został zastępcą dowódcy Centrum Operacji Powietrznych, podporządkowanego Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych.

 

 


 

 

 

SZEF SZTABU

 

CENTRUM OPERACJI POWIETRZNYCH - DOWÓDZTWA KOMPONENTU POWIETRZNEGO

 

 

 

 płk dypl. Robert ZALEWSKI

 

 

 

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwo Komponentu Powietrznego
Kajakowa 8
02-800 Warszawa
tel. 261828200
fax. 261828214

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane