• BIP

Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwo Komponentu Powietrznego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Centrum Pomocy Rodzinie

CENTRUM POMOCY RODZINIE COP-DKP


 

Centrum Pomocy Rodzinie COP-DKP powstało z myślą o rodzinach żołnierzy i pracowników naszej jednostki pełniących służbę w ramach misji poza granicami kraju.

Naszym celem jest organizacja kompleksowego systemu pomocy i wsparcia rodzinom żołnierzy
i pracowników wojska wykonujących zadania poza granicami kraju oraz powracających z misji zagranicznych.

CPR COP-DKP działa w zależności od bieżących potrzeb i zgłaszanych problemów. Tworzy go interdyscyplinarny zespół ludzi, oferujących zgodnie z kompetencjami wsparcie w rozwiązywaniu bieżących problemów, pomoc psychologiczną, pośrednictwo w nawiązywaniu kontaktu z Dowódcą jednostki oraz osobami kompetentnymi w zakresie porad prawnych, świadczeń opieki medycznej udzielanej przez NFZ, świadczeń przysługujących weteranom oraz weteranom poszkodowanym, a także gotowych do udzielania pomocy w sytuacjach szczególnych.

Nasz zespół:

SZEF CENTRUM POMOCY RODZINIE – SZEF SEKCJI - RZECZNIK PRASOWY
mjr Joanna MOTYLIŃSKA – kierowanie i koordynacja działań CPR, nawiązywanie kontaktu z osobami kompetentnymi w zakresie porad prawnych, finansowych, odszkodowawczych, wsparcie informacyjne, interwencje w przypadku zdarzeń kryzysowych, problemy ogólne.
Dane kontaktowe:
tel. służb.: 261 828 200, 261 828 217, 519 038 512.

PSYCHOLOG
p. mgr Hanna Michalczak – konsultacje, diagnoza, wsparcie, pomoc psychologiczna, interwencje w przypadku zdarzeń kryzysowych.
Dane kontaktowe:
tel. służb.: 261 828 386.

KAPELAN
ks. por. Mateusz KORPAK – wsparcie duchowe.
Dane kontaktowe:
tel. kom.: 692 708 773.

Kontakt telefoniczny z osobami funkcyjnymi we wszystkie dni robocze w godz. 7.15-15.15.

UWAGA: W nagłych sytuacjach kryzysowych poza wyznaczonymi godzinami kontakt z zespołem CPR jest możliwy poprzez numer kontaktowy: 519 038 512.
 
Spotkania zainteresowanych z osobami funkcyjnymi po wcześniejszym uzgodnieniu terminu dobywają się na terenie COP-DKP.
    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwo Komponentu Powietrznego
Kajakowa 8
02-800 Warszawa
tel. 261828200
fax. 261828214

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane