• BIP

Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwo Komponentu Powietrznego

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
02 marca 2021
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca żołnierze i pracownicy Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego uczcili pamięć o „Bohaterach Wyklętych”. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej
i przywiązania do tradycji niepodległościowych.

Ze względu na ograniczenia związane z epidemią koronawirusa zbiórka odbyła się na Sali Tradycji COP-DKP z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

  Uroczystość rozpoczęła się od odczytania Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, decyzji Ministra Obrony Narodowej oraz rozkazu Dowódcy Centrum Operacji Powietrznych – Dowódcy Komponentu Powietrznego.

  Następnie głos zabrał Zastępca Dowódcy COP-DKP gen. bryg. pil. dr Piotr KRAWCZYK który wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym przybliżył sylwetki Żołnierzy Niezłomnych „ którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych  społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu”.

generuj pdf
go-up
Kontakt

Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwo Komponentu Powietrznego
Kajakowa 8
02-800 Warszawa
tel. 261828200
fax. 261828214

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane