• BIP

Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwo Komponentu Powietrznego

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
03 maja 2021
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

  30.04.2021r. w Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwie Komponentu Powietrznego odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja.

  Na początku apelu, pełniący honory Dowódcy Uroczystości płk pil. Dariusz BIERNACKI złożył Dowódcy COP-DKP gen.dyw.pil. Ireneuszowi STARZYŃSKIEMU meldunek o gotowości pododdziałów do uroczystości.


  Po odegraniu „Mazurka Dąbrowskiego” w czasie którego na maszt uroczyście została wciągnięta flaga państwowa, odczytano postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, decyzję Ministra Obrony Narodowej oraz okolicznościowe rozkazy Dowódcy Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Dowódcy Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego.

   Uroczysty apel był okazją aby wszystkim zebranym Dowódca COP-DKP przypomniał o istocie i ważności tych dni.

  Święto Flagi Państwowej które ustanowione zostało ustawą o godle, barwach i hymnie w dniu 20 lutego 2004 roku popularyzuje wiedzę o polskiej tożsamości i symbolach narodowych, które szczególnie są ważne dla żołnierskiego środowiska. 

  Konstytucję Trzeciego Maja uchwalono jako pierwszą w Europie i drugą na świecie - po amerykańskiej - na owe czasy bardzo postępową ustawę zasadniczą.  Było to ukoronowanie polskiej, oświeconej myśli. Zwieńczenie wysiłku wielkich osobistości, znamienitych patriotów, które do dziś jest naszą chlubą. Dowódca COP-DKP w swoim przemówieniu podkreślił, że „..chociaż wydarzenia te są odległe czasowo, chociaż minęło od nich kilka pokoleń Polaków, to nadal w naszej świadomości zajmują one bardzo ważne miejsce. Dzień 3. maja to jedna z tych dat w historii Polski, która nabrała szczególnego znaczenia, stanowiąc symbol odrodzenia i nadziei na lepsze zmiany”.

   Dowódca COP-DKP złożył również wszystkim zebranym serdeczne podziękowania za wzorową, dotychczasową służbę i pracę w ramach wykonywanych obowiązków i zadań.
   Zgodnie z odczytanymi, okolicznościowymi rozkazami znaczne grono żołnierzy i pracowników zostało wyróżnionych medalami, urlopami nagrodowymi, nagrodami rzeczowymi oraz listami gratulacyjnymi. Wręczone zostały również żołnierzom akty mianowania na kolejny stopień wojskowy.

  Po odegraniu Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego Dowódca Uroczystości złożył Dowódcy COP-DKP meldunek o zakończeniu uroczystego apelu.

 

generuj pdf
go-up
Kontakt

Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwo Komponentu Powietrznego
Kajakowa 8
02-800 Warszawa
tel. 261828200
fax. 261828214

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane